નવરાત્રીના પહેલા દિવસે મા શૈલપુત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે.

ગાયના ઘીમાંથી બનેલી વસ્તુઓ માતાને અર્પણ કરવાથી શુભ ફળ મળે છે.

આમ કરવાથી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

નવરાત્રીના બીજા દિવસે મા બ્રહ્મચારિણીની પૂજા કરવામાં આવે છે.

આ દિવસે માતાને સાકર અને પંચામૃત અર્પણ કરીને માતા પ્રસન્ન થાય છે અને ભક્તોને લાંબા આયુષ્યના આશીર્વાદ આપે છે.

 નવરાત્રિના ત્રીજા દિવસે મા ચંદ્રઘંટાનું પૂજન કરવામાં આવે છે.

આ દિવસે માતાને દૂધથી બનેલી મીઠાઈ અને ખીર અર્પણ કરવી જોઈએ.

આમ કરવાથી ભક્તોની કીર્તિ રાત-દિવસ વધે છે.

 નવરાત્રિના ચોથા દિવસે મા કુષ્માંડાની પૂજા કરવામાં આવે છે.

આ દિવસે માતાને પ્રસાદ તરીકે માલપુસ અર્પણ કરવો જોઈએ.

thank you